Navigation Menu+

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สกีโดม 5 วัน 3 คืน (มิ.ย. 58)

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 16,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : มิ.ย. 58
เที่ยวเกาหลี สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ชมทำกิมจิ+ถ่ายรูปใส่ชุดฮันบก

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สกีโดม 5 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี)

ความพิเศษของเรา
- ถ่ายภาพทริกอาย และไอซ์มิวเซี่ยม
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมทำกิมจิ+ถ่ายรูปใส่ชุดฮันบก

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สกีโดม 5 วัน 3 คืน (พ.ค. 58)

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 15,999.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27-31 พ.ค. 58
เที่ยวเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอยโซลทาวเว่อร์ พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สกีโดม 5 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี)

ความพิเศษของเรา
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมทำกิมจิ+ถ่ายรูปใส่ชุดฮันบก

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ สกีโดม (เม.ย. 58)

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น..17,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : เดือน เม.ย. 58
เที่ยวเกาหลี ชมเกาะนามิ สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี)

- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ สกีโดม

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น..17,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 58 // 31 มี.ค.-04 เม.ย. 58
เที่ยวเกาหลี เกาะนามิ สกีโดม สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พักระดับมาตรฐาน 3 คืน

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี)

- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- สนุกสนานกับการเล่นหิมะที่สกีโดม
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ 4 วัน 3 คืน

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น..15,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : เดือน มี.ค. 58
เที่ยวเกาหลี เกาะนามิ ไร่สตรอเบอร์รี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ) พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน

ความพิเศษของเรา
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี)

- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- ชมคลองชองเกซอล, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ BY XJ

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 20,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)
วันที่ : 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 58
ชมพระราชวังเคียงบ๊อค ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ชมคลองชองเกซอล, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี) ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- ชมคลองชองเกซอล, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง

กำหนดการเดินทาง 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค. 58

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่สอง กรุงเทพฯ – อินชอล (เกาหลี) – พาจู – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ชุนชอน – เกาะนามิ – ซูวอน – ป้อมฮวาซอง – ไร่สตอเบอร์รี่
วันที่สาม ซูวอน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – ตลาดทงแดมุน – ชมโชว์
วันที่สี่ โซล – ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์น้ำมันสน – ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางคอสเมติก – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกซอล – โซลทาวเวอร์ (ชมวิวกรุงโซล) – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า โซล – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

 

 

 

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ MAR 58

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 17,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)
วันที่ : โปรโมชั่นตลอดเดือน มี.ค.58
สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ) ชมพระราชวังเคียงบ๊อค ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี) ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- ชมคลองชองเกซอล, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ, ไร่สตรอเบอร์รี่
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม

โปรโมชั่นตลอดการเดินทาง เดือน มี.ค.58

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – อินชอล (เกาหลี) – พาจู – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ซูวอน
วันที่สอง ซูวอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ชุนชอน – เกาะนามิ – โซล – ตลาดทงแดมุน
วันที่สาม โซล – ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – ศูนย์ฮ็อกเกตนามู – ศูนย์เครื่องสำอางคอสเมติก – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกซอล – โซลทาวเวอร์ (ชมวิวกรุงโซล) – ชมโชว์การแสดง – ตลาดเมียงดง
วันสี่ ร้านสมุนไพรน้ำมันสน – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – พลอยอเมทิส – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ พักสกีรีสอร์ท 4 วัน 3 คืน

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 17,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์
วันที่ : โปรโมชั่นตลอดเดือน ม.ค.58
ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (แบบไม่จำกัด) อิ่มอร่อยกับสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าตาดีและบริการที่ดี) ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
- พักสกีรีสอร์ท 1 คืน / โซล 2 คืน
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (แบบไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์
- อิ่มอร่อยกับสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- เล่นหิมะและสกีแบบจุใจ ณ สกีรีสอร์ท
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม

กำหนดการเดินทาง 2-5, 3-6, 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 17-20, 24-27 ม.ค.58, 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26 ก.พ.58 – 1 มี.ค.58, 27 ก.พ.58 – 2 มี.ค.58, 28 ก.พ.58 – 3 มี.ค.58

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พักสกีรีสอร์ท

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 3 comments

ราคาทัวร์ : 17,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ)
วันที่ : โปรโมชั่นตลอดเดือน ธ.ค.57
ชมพระราชวังเคียงบ๊อค ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ อิ่มอร่อยกับสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่ ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เล่นหิมะและสกีแบบจุใจ ณ สกีรีสอร์ท อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่าที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง) ** พักสกีรีสอร์ท 1 คืน**
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (แบบไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์
- อิ่มอร่อยกับสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- เล่นหิมะและสกีแบบจุใจ ณ สกีรีสอร์ท
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม
กำหนดการเดินทาง โปรโมชั่นตลอดเดือน ธ.ค. 57

3 Comments

  1. สนใจโปรแกรมเกาหลีนอนสกีรีสอร์ทช่วงปีใหม่ครับ

  2. มีลูกทัวร์ประมาณ15คนนะค๊าอยากไปประมาณวันที่19กุมภา-23กุมภาค๊าจัดทัวร์ให้หน่อยนะค๊าถ้าราคาพิเศษอาจมีเพิ่มถึง20คนค๊า

    • ทัวร์ต่างประเทศ สวัสดีคับ คุณ นายครับ ผมได้ส่งโปรแกรมทัวร์ ตัวอย่างไปที่ เมล์ nai-nee-001@hotmail.com ยังไงคุณแมว ลองดูได้เลยครับ ว่าชอบโปรแกรมไหนนะครับ ^-^

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซูวอน 4D3N

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก | 0 comments

ราคาทัวร์ : 12,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
วันที่ : 13-16, 26-29 ก.ย. 57
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ) ชมพระราชวังเคียงบ๊อค ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก ชมคลองชองเกซอล, ป้อมฮวาซอง, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
(เครื่องลำใหญ่ และใหม่กว่า พร้อมด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ที่นั่งแบบ 3-3-3 (บินตรง)
- พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ไม่จำกัดรอบ)
- ชมพระราชวังเคียงบ๊อค
- ชมหอคอยโซลทาวเว่อร์ เพื่อชมวิวกรุงโซล พร้อมอิสระคล้องกุญแจคู่รัก
- ชมเกาะนามิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
- ชมคลองชองเกซอล, ป้อมฮวาซอง, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ทำกิมจิ
- อิสระช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดทงแดมุน และตลาดเมียงดง
- ชมพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ + ไอซ์มิวเซี่ยม

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *