Navigation Menu+

ทัวร์เกาหลี ASIANA PLUS + JOY SUMMER เดือน ส.ค. 58 (5 วัน บินหรู 5 ดาว)

Posted in ทัวร์เกาหลีถูก |

ราคาทัวร์ : 19,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : OZ
วันที่ : ส.ค. 58
เที่ยวเกาหลี ASIANA PLUS + JOY SUMMER เดือน ส.ค. 58 บินหรูระดับ 5 ดาว กับสายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)

ASIANA PLUS + JOY SUMMER บินหรูระดับ 5 ดาว กับสายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)
- ชมหอสังเกตการณ์โอดูซาน
- หมู่บ้านโพรงวองซ์
- ช็อปปิ้ง PAJU OUTLET
- ONE MOUNT SNOW PARK
- นมัสการพระวัดวาวูจองซา
- เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ชมพระราชวังสำคัญ “ถ็อกซูกุง”
- HONGDAE SHOPPING STREE
- ถ่ายรูปชุดฮันบกฟรี
- ชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ DRWING HERO SHOW หรือ DRUM CAT SHOW
- 63 SKY ART
- ช็อปปิ้งจุใจเมียงดง, ทงแดมุน เครื่องสำอางค์
- คลองชองเกชอน