Navigation Menu+

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง

Posted in วีดีโอท่องเที่ยว | 0 comments

พระราชวังเึคียงบกกุง

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1395 เพื่อเป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน (ปีค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1910) อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์โชซอน โดยพระองค์ได้ทรงสร้างพระราชวังไว้ถึง 5 แห่ง โดยพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ยังมีอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ “พระราชวังภาคเหนือ”เนื่องจากอยู่ในทิศเหนือสุดในบรรดาพระราชวังมีทั้ง 5 แห่งและยังถือว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด นอกจากการเดินเยี่ยมชมประติมากรรมร่วมสมัยแล้ว เราสามารถได้ชมพิธีการเปลี่ยนเวรราชองค์รักษ์อีกด้วย ซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีเปลี่ยนเวรของราชองค์รักษ์ในราชวงศ์โชซอนอีกด้วย

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *