Navigation Menu+
ลัทธิขงจื๊อ
Read more
การศึกษาตามแบบขงจื๊อนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในครอบครัวและสังคม ซึ่งเน้นไปที่การเคารพต่อบรรพบุรุษลัทธิขงจื๊อเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงกลางของสมัยโชซอน โดยมีการตั้งโรงเรียนเอกชนที่เรียกว่าโซวอน ขึ้นทั่วประเทศเพื่อสอนจริยธรรมแบบขงจื๊อสำหรับชนรุ่นหลัง